จัดประชุม

EP#01 ยุคนี้จะขายอะไรดี?.. ขายดีที่สุด ไม่มีทุนเริ่มต้น 0 บาทก็ทำได้

EP#02 ทำไม? ต้องทำเครือข่าย และ ทำไม? ต้องเลือก บริษัท พียู เน็คเวิร์ค จำกัด