#ค้นพบวิธีแก้ข้าวดีดข้าวเด้ง…EP.5

      ค้นพบวิธีแก้ข้าวดีด

    ปัญหาหนักอก นั่งคอตก แก้ไม่หาย เมื่อ..“นางมารร้าย” ขึ้นเต็มทุ่งนา..มันเป็นข้าววัชพืชที่ไม่ได้รับเชิญ…แต่มากินอาหารโดยไม่จ่ายตังค์…

 

   ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวระมาน ข้าวลาย ข้าวหาง ฯลฯ คือ ข้าววัชพืชที่คอยแย่งอาหารข้าวพันธุ์  ต้นแข็งแรง แตกกอไว ขยายตัวได้เร็วเต็มทุ่ง ยึดครองพื้นที่ 80% โตเร็ว และออกดอกเร็ว 10 วัน เม็ดแก่ ร่วงไวเมื่อลมพัด หรือ มีนก หนู คน ไปสัมผัส…

   การกำจัด ด้วยวิธีถอนต้น ตัดยอด คือ แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพิ่มต้นทุน แม้แต่ ไถทิ้ง…พอหว่านใหม่ มันก็ทะลึ่งขึ้นมาอีก…..ต้องเทียวถอน เทียวตัดหลายรอบ…

                

สาเหตุที่แท้จริง

   ข้าวดีดเกิดจาก ดินเสื่อมสภาพ เป็นกรด เป็นสนิม ดินดาน ดินแน่น  ดินแข็ง ดินตึง มีสารเคมีตกค้างมาก ทั้งยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ  ข้าวดีดได้กินเคมีเป็นอาหารก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เม็ดแก่เร็ว เพื่อขยายพันธุ์เม็ดจึงร่วงเร็ว

   ข้าวปลูกธรรมดา ๆ ก็ต้องปรับสภาพตัวเองเพื่อความอยู่รอดจึงกลายพันธุ์เป็นข้าวดีด กินสารเคมีเป็นอาหารแปลงร่างเป็นข้าวดีด เพื่อความอยู่รอดเช่นกัน…..จึงเห็นข้าวดีดเพิ่มขึ้นเต็มทุ่งนา…

        วิธีแก้ข้าวดีด

   ชาวนาต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ดินเสื่อม  โดยใช้เครื่องตรวจวัดค่าดินด้วยตัวเอง

เครื่องตรวจวัดดิน

แล้วนำแร่ธาตุภูเขาไฟ “ ใบหยก ”  มาปรับสภาพดินจากเป็นกรด ให้เป็นกลาง เสียก่อน  แร่ภูเขาไฟใบหยก มีแร่ธาตุที่ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินร่วนซุย ย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และ อุดมไปด้วยธาตุอาหารรองเสริมที่พืชต้องการครบถ้วน อยู่ในสอบเดียวกัน

 

     เทคนิค 3 ขั้นตอนในการแก้ข้าวดีด

 1. ห้ามเผาฟางข้าว ให้ใช้สารจุลินทรีชีวภาพ ย่อยสลายฟางข้าว “ เท็นเดอร์ “ หมักฟางข้าว หญ้า และวัชพืชทุกชนิด โดยดึงน้ำเข้านา 10 – 15 cm แค่ขลุกขลิกให้พอท่วมฟางย่ำฟางและวัชพืชให้จมน้ำหมักไว้ 10 วัน จะย่อยสลายฟางข้าว เมล็ดข้าวดีด เมล็ดหญ้า วัชพืช ฯลฯ ให้กลายเป็นปุ๋ยอย่างดี..

 2. ใช้ปุ๋ยแร่ถูเขาไฟใบหยก ปรับสภาพดินหลังหว่านข้าวอายุได้ 15 วัน ใบหยก 1 ลูก 25 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0  อีก  5 กิโลกรัม หว่านได้ 1 ไร่

 3. ใช้โฮโมนน้ำกิ่งทอง นาโน เอ็นไซม์ 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนข้าวอายุ 25 วัน หลังจากนั้นให้ฉีดพ่น ทุก ๆ 15 วัน คือ 40 , 55 , 70 วัน ข้าวเบา 90 วัน

  ถ้าข้าว 120 วัน ให้พ่นรอบสุดท้ายเพื่อเร่งเม็ดเต่งเม็ดเต็ม ก่อนเกี่ยวข้าว 15 วัน

  หมายเหตุ ควรฉีกพ่น ตอนเช้าข้าวจะเปิดปากใบ  ห้ามฉีดพ่นช่วงที่ข้าวผสมเกสร 

  ทำนาอินทรีย์ ดินดี ปลอดภัยไร้เคมี

  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พิชิตกำไร…เมื่ิอใช้ กิ่งทองใบหยก…

 4.  ดูนาข้าวที่ อ.เสนา อยุธยา แก้ข้าวดีด ผักปอด หญ้ากก