#วิธีกำจัดข้าวดีดแบบถาวร EP.6

 

            ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้ง

      ข้าวระมาน ข้าวนก ข้าวลาย ข้าวหาง หญ้ากก หญ้าอื่นๆ และวัชพืชต่างๆ ที่ขึ้นเต็มท้องนา เป็นปัญหาหนักอกของ พี่น้องชาวนา…ที่ทำนาทั่วประเทศ…

   นับวันจะยิ่งมากขึ้น ๆ ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ…ชาวนาทุกคนพยายามแก้ไข ด้วยหลากหลายวิธี  เช่น ตัดทิ้ง ถอนทิ้ง ไถกลบทิ้งไว้  ล่อให้ขึ้นพ่นยาฆ่า จุดไฟเผา ฯลฯ สารพัดวิธี ลองมาหมดแล้ว พอหว่านข้าว ไม่รู้มันมาจากไหน ขึ้นเต็มทุ่งมากกว่าเดิมอีก….จนใจจริงๆ…

  ข่าวดี!! ค้นพบวิธีกำจัดแบบถาวรแล้วครับ พี่น้อง!! 

นั่นคือ การใช้สารย่อยสลายฟางข้าว เท็นเดอร์  เป็นสารย่อยสลายชีวภาพปลอดภัยไร้สารเคมี….

  ได้ประโยชน์ที่ได้ 4 ข้อ

     1.ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติอย่างดี

     หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว ห้ามเผาฟาง ( ผิดกฎหมาย ทั้งปรับ ทั้งจำ ) ย่ำตอซังให้จมน้ำ หรือไถกลบตอซัง ปล่อยน้ำเข้าให้จม ฉีดพ่นด้วยสารย่อยสลายชีวภาพ เท็นเดอร์ หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน สารย่อยสลายจะทำการย่อยฟาง ตอซัง เม็ดข้าวดีด ข้าวเด้งเม็ดหญ้า และวัชพืชทุกชนิดให้กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีจากธรรมชาติ

      2. ได้ดินดี

สารย่อยสาลาย เท็นเดอร์จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในน้ำ เพิ่มออกชิเจน ทำให้ดินร่วยซุย ย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดิน แก้ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินแข็ง ดินแน่น ดินตึง เพิ่มแร่ธาตุในดินจากการย่อยสลายของฟางข้าวและวัชพืชต่างๆ กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างดี จะสังเกตเห็น ขุยไส้เดือนในเวลาหว่านข้าว ธรรมชาติจะคืนกลับมาอีกครั้ง

     3. ได้กำจัดเม็ดข้าวดีด

จากการที่หมักสารย่อยสลาย เท็นเดอร์”  ไว้ 10 วัน จะทำให้จุลินทรีย์ไปย่อยเม็ดข้าวดีดข้าวเด้ง เม็ดหญ้าวัชพืชต่างๆ ให้ย่อยสลาย ละลายไม่สามารถงอกใหม่ได้…ให้ท่านไปงมเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งมาบีบดู จะเห็นว่าเม็ดข้าวดีดเป็นน้ำนม เน่าตาย ไม่สามารถงอกใหม่ได้เลย..นี่คือการกำจัดแบบถาวร….

    4. ได้กำไร….

จากการที่ท่านไม่ต้องจ้างคนตัดข้าวดีด จ้างถอน ประหยัดเงินทั้งค่าจ้าง ค่าซื้อยาเคมีมากำจัดข้าวดีดประหยัดเวลา ไม่ต้องไปนั่งเฝ้านา หาข้าวปลาให้คนตัดข้าวดีดกิน แถมกาแฟ ลิโพ กระทิงแดง อีกต่างหากเด้อ!

  ดังนั้นวิธีที่ดีและง่ายกว่า ประหยัดกว่า คือ การใช้สารย่อยสลาย เท็นเดอร์เด้อ!! พี่น้อง

  ขนาด 1 ลิตร ราคา 350 บาท 

  ผสมน้ำ 100 ลิตร

  ฉีดพ่นได้ 2.5  ไร่ 

ติดต่อ ลุงเขียว 088-6823465  

 โลดเด้อ! พี่น้อง

  

  หลังจากที่หมัก “เท็นเดอร์” ไว้ 10 วัน  จากนั้นทำเทือกหว่านข้าว ทำให้ข้าวเติบโตสวยงามต้นแข็งแรง