ยี่โก๊ป แก้ปัญหาข้าวดีดข้าวไม่กินปุ๋ย

ปัญหา ที่เจอ คือ ข้าวไม่กินปุ๋ย ดินแข้งดินกระด้าง ดินเป็นกรด เป็นสนิม ที่เกิดจากสารเคมีตกค้างเป้นจำนวนมากจากการทำนาต่อเนื่อง ไม่ได้พักหน้าดิน ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำ ไม่ทำก็ไม่มีกิน
มันเป็นวงจรชีวิตของชาวนามาตั้งนมนาน ทำนาขาดทุนก้ต้องทำ เพราะมันจำเป็น บางคนเป็นหนุ่งสาว ก็เข้าทำงานโรงงาน เพื่อหลีกหนีความจน แต่คนที่อายุมากๆ ไม่มีทางเลือก จำต้องทำนา
ยี่โก๊ป ทำนาขาดทุน นี่เป็นคำพูดของชาวนาบ้าน ที่ได้ยินเป็นประจำ ที่นาดอนหมาเยี่ยวรด จะไปทำ ทำไม เพื่อนบ้านเขาพูดกัน
แต่ ยีโก๊ป ไม่ท้อ ค้นหาวิธีแก้ปัญหา ข้าวไม่กินปุ๋ย ข้าวดีดข้าวเด้ง มาเจอคลิป ลุงเขียว เที่ยวทุ่ง
จึงติดต่อโทรหา ลุงเขียว ให้มาช่วยแก้ปัญหา ลุงเขียว ส่งน้ารวย มาดูแลแก้ปัญหา
จากที่จะขาดทุนแน่ ๆ กลายเป็นได้กำไรเป็นแสน….
ด้วยการใช้ 4 สหาย