ข้าวดีดข้าวเด้งคืออะไร

#แก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้ง

สิ่งที่ชาวนากลัวที่สุด คือ ข้าวดีดข้าวเด้ง ข้าวหาง ข้าวนก ลิเก พุ่มพวง ฯลฯ
ปัจจุบันไม่มียาชนิดไหนกำจัดได้เลย
แต่ มีวิธีควบคุมได้…. ดังนี้..
1. ทำให้ดินเป็นกลาง จากการศึกษาวิเคราะห์ในทุ่งนา ข้าวดีดจะเจริญเติบโต ได้ดี ในดินเปรี้ยว ดินแน่น ดินตึง มีสารเคมีตกค้าง

2. ลด ละเลิก ใช้สารเคมี ในนาข้าว ทำนาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มแร่ธาตุอาหารลงในดิน เช่น ปลูกปอเทือง ถั่วเหลือง แล้วไถหมัก ให้มีแร่ธาตุ ให้ดินร่วนซุย มีจุลินทรีย์ในดิน ช่วยย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้าง ดินจะกลับมาอุดมสมบูรณ์…

3. ห้ามเผาฟางข้าว เพราะฟางข้าวสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ดีมากๆ หลังจากเก็บเกี่ยว ให้สูบน้ำเข้านา หมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือ EM จะทำให้ได้ปุ๋ยธรรมชาติจากฟางสด ๆ

4. หากต้องการย่อยสลายฟาง ย่อยเม็ดข้าวดีดข้าวเด้ง ข้าวหาง พุ่มพวง ลิเก หญ้านก ฯลฯ
ให้ใช้ “เท็นเดอร์” หมักย่อยฟาง
ในเวลาเพียง 7 – 10 วัน

#เท็นเดอร์ มีประโยชน์..ดังนี้..
1. จะช่วยย่อยสลายฟางให้กลายเป็นปุ๋ยจากฟางสดๆ
2. จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำในดิน
3. จะเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย
4. จะได้แร่ธาตุอาหารในดิน ต่างๆ เช่น NKP แคลเซียม แมกนีเซียม จากฟาง และหญ้าวัชพืชต่าง ๆ
5. จะช่วยย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน
6. จะมีจุลินทรีย์ในดินหลายชนิดกลับมาบำรุงดิน รวมถึงใส่เดือนจะกลับมาพรวนดินให้อุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติ…

” คืนท้องทุ่งนาให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ ” แล้วปัญหาข้าวดีดก็จะหมดไปเอง….

ลุงเขียว เที่ยวทุ่ง
088-682-3465