คะแนน 50 PV

ปริมาณบรรจุ   1 ลิตร

สารสกัดอินทรีย์ชนิดเข้มข้น ประกอบด้วย โคเอ็นไซม์ ไฮดรอกไซด์ และ Growth Additive ใช้สำหรับแปลงนาหลังเก็บเกี่ยว ย่อยสลาย ฟางข้าว ตอซัง เมล็ดข้าวดีด ข้าวปนในการปลูกรอบต่อไป และยังทำให้ดินมีความร่วนซุยเป็นปุ๋ยอย่างดี และยังกำจัดเชื้อโรคแทนการเผาตอซัง ซึ่งทำให้หน้าดินไม่ถูกทำลาย